Bidden met muziek gaat goed samen. De muziek creëert een atmosfeer waarin je geconcentreerd kunt zijn op God en op het bidden. Je zingt niet per se mee, maar bent met je eigen woorden bezig om die tot God uit te spreken. Zo een atmosfeer geeft een zekere vorm van rust en vrijheid.

Inleidend

Muziek wordt vaak gebruikt als inleiding op het gebed. De aanbiddingsliederen die aan het gebed vooraf gaan brengen je tot rust en zijn bedoeld om je zo dicht mogelijk bij God te brengen. In een bijeenkomst kan het zijn dat vanaf dat moment de muziek stopt en de bidders verder gaat met het uitspreken van gebeden.

Begeleidend op de achtergrond

Het lage tempo en de eenvoudige begeleiding van aanbiddingsliederen die meer op de achtergrond te horen zijn, vormen de ideale omgeving waarin je je vrij voelt om de aandacht te richten op God. Voor bidders die langer de tijd nemen voor gebed, is het ook een manier om even te stoppen met bidden, even mee te gaan in de aanbidding en om daarna weer terug te keren naar het gebed. Deze variatie geeft de bidder afwisseling in ontspanning en inspanning. Op de website van 24-7prayer.nl zijn er meer variaties te vinden waarmee de serieuze bidder aan de slag kan gaan.

Licht overheersend op de voorgrond

De muziek kan ook iets luider gezet worden te midden van een samenkomst van bidders, waardoor de bidder naar de achtergrond verschuift. Deze setting is bedoeld om alle bidders gelijkertijd de ruimte te geven om hardop te bidden of een bijbeltekst te lezen zonder daarbij het idee te hebben dat ze anderen storen. Iedereen kan in een dergelijke setting bidden op elk gewenst moment.