Muziek heeft als functie om de Christenen te begeleiden in het zingen van liederen.

Atmosfeer van belijdenis en overgave

Muziek in de kerk biedt met haar begeleidende karakter ruimte voor gelovigen om te zingen. Tegenwoordig kun je zonder eigen begeleidingsband met digitale begeleidingsmuziek als bijvoorbeeld iWorship prima invulling hieraan geven. De liederen gaan meestal over wie God is en wat God heeft gedaan in relatie tot de Christen die het zingt. Als Christen belijd je dat God bijvoorbeeld de enige God is. Aan de andere kant kun je ook je hart open stellen voor God, daarmee ben je bereid alles wat in je hart is over te geven aan God. De muziek brengt de atmosfeer met zich mee waarin je als Christen dit op een prettige en toegewijde manier kan doen.

Samen als gelovigen

Het is altijd Gods bedoeling geweest dat de Christenen niet alleen door het leven gaan. Dit geldt ook voor muziek. Het is niet iets wat je voortdurend alleen moet doen. Door het samen te doen en te beleven wordt de atmosfeer vergroot. Je ervaart dat je als individu sterker wordt als je deel uitmaakt van een groep die gezamenlijk bezig is om iets te bereiken door de motivatie en inspiratie die je krijgt van anderen.