Kerkmuziek maakt onderdeel uit van het dagelijkse leven van de Christen. De essentie van kerkmuziek ligt vooral in het Christelijk leven, in de verering van God door zij die gekozen hebben om Jezus te volgen.

Doel van kerkmuziek

Het is bedoeld om de Christenen in staat te stellen God te aanbidden met liederen die zij hebben leren kennen ter ere van God, Jezus en de Heilige Geest. We onderscheiden lofprijs en aanbidding.

Lofprijs

De lofprijs wordt gekenmerkt door opgewekte liederen van blijdschap, getuigenis en overwinning, waarin het soms er feestelijk aan toe kan gaan.

Aanbidding

Aanbidding uit zich daarentegen in persoonlijke intimiteit, rust, vrede en gerichte concentratie op God. Het tempo ligt vele malen lager en de woorden hebben vaak diepe betekenis.

Van compleet orkest tot een simpele computer

De kerkmuziek van tegenwoordig varieert sterk. Het is meestal een voltallige moderne band met in de grotere kerken zelfs een compleet orkest. De kleinere kerken moeten het vooral hebben van een enkele pianist of gitarist die trouw met regelmaat de muzikale begeleiding verzorgt. Het is met de Worshipbackingband zelfs mogelijk om zonder muzikanten te beschikken over kerkmuziek. Voor God zal het hart het belangrijkste zijn. De oprechte gelovige heeft dus een plaats nodig waar de muziek aansluit op de levensstijl van die gelovige.