Muziek met de Bijbelse boodschap is in het verleden vaak een belangrijk element geweest in de prediking van het evangelie van Jezus Christus. Dat is nu precies wat Gospelmuziek inhoudt.

Instrumenten in de muziek

De Bijbelse snaarinstrumenten, cimbalen en bazuinen zijn instrumenten die inmiddels getransformeerd zijn tot soortgelijke instrumenten: piano, gitaar, drumstel en trompetten. Het is nu zelfs een stuk glas waarop je drukt en er komt muziek uit. Deze innovatie maakt het produceren van muziek erg toegankelijk voor een steeds grotere groep mensen die gebruik maken van een tablet of computer. De software Magix is zo een typisch voorbeeld. Je kunt met weinig moeite zelf een band organiseren en muziek produceren. Muziek die door de massa geproduceerd wordt is meestal van minder hoge kwaliteit. Iemand met weinig talent kan met veel technische hulp toch nog iets moois creëren. Aan de andere kant kunnen nu veel meer mensen muziek maken. De muziekstijlen van de laatste decennia hebben vooral een basis in de dancemuziek met eenvoudige beats en elektronische sounds. Deze geluiden spreken de huidige generaties heel sterk aan. Het is de taak van de huidige generaties van gelovigen om hiermee volop aan de slag te gaan om flink te gaan concurreren.

Teksten die gezongen worden

De Bijbel bevat de bekende Psalmen waarin veelvuldig en soms uitgebreid ingegaan wordt op situaties en omstandigheden waarin de hulp van God nodig of zichtbaar is geweest. Het is een bijzonder talent geweest om teksten te kunnen schrijven en daar liederen van te maken, zoals de Psalmist dat vroeger heeft gedaan. In de tegenwoordige tijd is dat niet veel veranderd. Ook al zijn we met miljarden mensen op aarde, slechts enkelen bereiken een wereldberoemde status als songwriter. Bedenk daarbij ook dat de tekstschrijver meestal niet de performer is in een lied. Gelukkig gaat het in de Gospelmuziek veel minder om het gezicht en staat de boodschap centraal. Net als hierboven beschreven zien we echter dat er heel veel kennis op internet gedeeld wordt. Ook over het schrijven van teksten kun je heel veel vinden. Er gebeurt veel in de wereld en in onze directe omgeving. Juist door die dingen mee te nemen, naast het evangelie te leggen kunnen we op de juiste manier de nood verwoorden waarin mensen zich herkennen. Dat is wat de Psalmist immers veelvuldig heeft gedaan. Het wordt tijd dat er een nieuwe generatie ermee aan de slag gaat.

Het evangelie dat met muziek begeleid wordt

Muziek is een uitstekend begeleidingsmiddel om boodschappen over te brengen. Kijk vooral ook naar muzieksterren in allerlei genres. Ze worden aanbeden alsof ze goden zijn. In het evangeliewerk heeft gospelmuziek ook een grote impact gehad op verschillende generaties. De afgelopen decennia zien we dat vooral Engelstalige liederen het voortouw hebben genomen in het maken van gospelmuziek in de westerse wereld. Het evangelie is natuurlijk niet beperkt tot de Engels taal. In ons land die een grote Christelijke historie heeft is er het verval en immoraliteit alleen maar aan het toenemen. Daarom is het heel belangrijk om Nederlandse gospelmuziek vanuit de nieuwe generaties aan te moedigen.