Door gebruik te maken van diverse moderne instrumenten in allerlei genres wordt een poging gedaan om aanknopingspunten te vinden met de ongelovigen.

Oude instrumenten, vorm en stijl

De oudere generatie van gelovigen in Nederland hebben gewerkt met orgels en koren. Jongere generaties hebben die periode inmiddels grotendeels achter zich gelaten. De geschiedenis laat zien dat veranderingen in de kerkgeschiedenis nooit zonder slag of stoot gingen. Daar waar er een generatie was die dergelijke instrumenten omarmden vanuit hun eigen geloofservaringen in hun jongere jaren, komt er telkens een nieuwe generatie op die daar maar weinig van moet hebben. De geschiedenis herhaalt zich keer op keer. Er is altijd wel sprake geweest van oude en nieuwe muziek die qua instrumenten, vorm en stijl wezenlijk van elkaar verschilden.

Transitie in de boodschap, principes en manifestatie

De essentie in dit artikel gaat over het bereiken van mensen met behulp van muziek. De uitdaging ligt nu in het veranderen van de boodschap, principes en manifestatie die daarbij ten grondslag liggen. We weten dat satan heel succesvol is in het bereiken van mensen met zijn muziek. De mensen die hij bereikt zijn gewend aan de instrumenten, vorm en stijl die hij gebruikt. Om die mensen die te kunnen bereiken hebben vele gelovigen met een hart voor zending ervoor gekozen om diezelfde instrumenten, vorm en stijl te gebruiken ten gunste van het evangelie. Muziek is immers slechts een middel die als begeleiding dient. Deze mensen zijn namelijk reeds ontvankelijk daarvoor. Het veranderen van de boodschap, principes en manifestatie staat respectievelijk voor het evangelie van Jezus Christus, Bijbelse normen en waarden, en de manier hoe alles fysiek zichtbaar gemaakt wordt. De satan heeft altijd een anti-God agenda, die zich uit door veelal een boodschap van verleiding, immorele principes en zeer vleselijke uiterlijkheden. Minimaal één van deze dingen spreekt elke mens aan vanwege de zonde waarin die geboren is. De geschiedenis laat zien dat het gebruik van moderne instrumenten voor de nieuwe generatie een heel sterke manier is om de verspreiding van het evangelie mogelijk te maken. De nieuwe generatie gelovigen stimuleren in het schrijven van liederen met behulp van bijvoorbeeld een project als Future Songwriting kan helpen om ze te laten leren schrijven in een omgeving die niet per definitie Christelijke normen en waarden heeft. Het is nodig dat de wereld te weten komt wat satan aan het doen is en wat Jezus biedt. Het is aan ons als gelovigen om gericht nieuwe manieren te vinden waarmee we het evangelie met nieuwe muziek bekend te maken aan de nieuwe generaties van de toekomst.